XXV. Otologický deň

Témy:
  • Problémy a chyby v audiologickej a otologickejdiagnostike a liečbe

  • Skríning porúch sluchu

  • Chronický zápal stredného ucha

  • Otoskleróza

  • Tvárový nerv

• Implantovateľné naslúchadlá

• Kochleárne implantáty

• Senzorineurálna porucha sluchu

• Poranenia spánkovej kosti a tvárového nervu

• Nádory v spánkovej kosti a susedných oblastí

Program:

8:00 – 9:00 Registrácia účastníkov

9:00 – 11:00 Panelová diskusia: Aktívne stredoušné implantáty a implantáty pre kostné vedenie zvuku Moderátor: Milan Profan
Panelisti: Kabátová Zuzana, Kovaľ Juraj, Kunzo Samuel, Sičák Marian, Sláviková Katarína, Varga Lukáš

11:15 – 13:00 Prednášky na voľné témy

13:00 – 14:00 Obed

14:00 – 17:00 Prednášky na voľné témy

Bez kongresového poplatku.

Miesto a čas:

Miesto: Kongresová sála Univerzitnej nemocnice Bratislava, Petržalka, Antolská 11
Čas: 14. marca 2023, 9:00-17:00