IBD Deň Nitra

Program:

Registrácia účastníkov: od 7:30

Slávnostné otvorenie: 8:15 – 8:45

Prednášky s diskusiou: 8:50 – 9:20

9:25 – 13:00 1. blok Live demonštrácií

13:30 – 16:00 2. blok Live demonštrácií

16:00 Ukončenie

Miesto a dátum:

Miesto: Štúdio Divadla Andreja Bagara Nitra
Dátum: 28. apríl 2023