Ponťuchov deň

Možnosti prevencie, diagnostiky a liečby onkogynekologických ochorení

Úvod:

GARANT 
doc. MUDr. Mikuláš Redecha, PhD.

Koordinátor 
doc. MUDr. Mikuláš Redecha, PhD.

Organizačný výbor 
doc. MUDr. Mikuláš Redecha, PhD. 
prof. MUDr. Miloš Mlynček, Csc. 
MUDr. Martin Gábor, PhD.

Miesto a dátum:

Miesto: Hotel Color*** Pri starom mýte 1, Bratislava 3
Dátum: 28. apríl 2023