Konferencia neštátnych urológov

Odborný program:

piatok 28. 4. 2023 

17.00 – 18.00 Regisrácia

sobota 29. 4. 2023

08.00 – 09.00 Registrácia

09.00 – 09.30 Spermiogram, funkčné a genetické testy spermií a ich využitie v praxi

RNDr. Iveta Černáková, PhD., V. Martinková, Š. Pavlíková

09.30 – 10.00 Problémy intímnej sféry v ambulancii urológa a možnosti diagnostiky a liečby

MUDr. Roman Sokol, PhD., MPH

10.00 – 10.30 Novinky v OAB na kongrese EAU 2023 v Miláne

MUDr. Ľubomír Lachváč, PhD.

10.30 – 11.00 Poznatky z kongresu EAU 2023 v Miláne

MUDr. Jaroslav Sedlár

11.00 – 11.15 Prestávka

11.15 – 11.45 Ambulantní urológovia a zdravotné poisťovne – rok 2023

MUDr. Roman Sokol, PhD., MPH

11.45 – 12.15 Aktuálne úlohy týkajúce sa urologických ambulancií a lôžkových oddelení

Doc. MUDr. Ivan Minčík, PhD.

12.15 – 12.45 TNM klasifikácia karcinómu prostaty a prax, spolupráca ambulantného urológa a onkourológa v liečbe karcinómu prostaty ARTA preparátmi

MUDr. Ladislav Macko

12.45 – 13.00 Diskusia

Miesto a dátum:

Miesto: Residence Hotel & club, Donovaly 198, 976 39 Donovaly
Dátum: 28.-29. apríl 2023