Kongres internej medicíny

Odborný program:
Miesto a dátum:

Miesto: Grandhotel Bellevue, Horný Smokovec, Vysoké Tatry
Dátum: 8. – 10. 6. 2023