Výročná konferencia slovenskej urologickej spoločnosti

Odborný program:
Miesto a dátum:

Miesto: DIVADLO JONÁŠA ZÁBORSKÉHO, PREŠOV

Dátum: 14. – 16. 6. 2023