Kontakt

Fakturačné údaje:

Obchodné meno: Unique Medical s. r. o.

So sídlom: Stará Vajnorská 1367/4,
831 04 Bratislava – mestská časť Nové Mesto

Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a.s.
IBAN: SK37 0900 0000 0050 3366 1174
SWIFT: GIBASKBX 

IČO: 46729429
DIČ: 2023571220
IČ DPH: SK2023571220

obchodný register pre obvod Krajského súdu
v Bratislave – Mestský súd Bratislava III

VEDENIE SPOLOČNOSTI

Martin Továrek
riaditeľ (konateľ)

martin.tovarek@uniquemedical.sk
+421 907 917 747

Ing. Ronald Necpál
riaditeľ (konateľ)

ronald.necpal@uniquemedical.sk
+421 907 917 787

 

OBCHODNÉ ODDELENIE

Mgr. Richard Biely
Clinical Sales Manage

Robot Versius a Holografické okuliare
biely@uniquemedical.sk
+421 945 504 419

 Mgr. Marek Eliaš
Key Account Manager – ultrazvuky

Ultrazvukové prístroje
marek.elias@uniquemedical.sk
+421 917 579 351

Ing. Tomáš Turis, MBA
aplikačný špecialista – lasery

Ultrazvukové prístroje a lasery
tomas.turis@uniquemedical.sk
+421 905 948 943 

Mgr. Róbert Eliaš
aplikačný špecialista

Ultrazvukové prístroje a RTG
EliasR@uniquemedical.sk
+421 907 706 847

Mgr. Dominik Ivan
Account Manager

Operačné stoly a lasery,
ORL vyšetrovacie jednotky a kreslá
dominik.ivan@uniquemedical.sk
+421 919 080 668

 Ing. Martina Miklošová
obchodný zástupca

Rehabilitácia – Astar
miklosova@uniquemedical.sk
+421 908 290 555 

 Ing. Richard Gazda
Business Development Manager

richard.gazda@uniquemedical.sk
+421 918 771 319

 Ing. Olivia Nerodolíková
obchodný zástupca

nerodolikova@uniquemedical.sk
+421 919 221 797

SERVISNÉ ODDELENIE

Ing. Ján Naď
vedúci servisu

jan.nad@uniquemedical.sk
+421 919 130 903

Ing. Dárius Mikloš
servisný technik

darius.miklos@uniquemedical.sk
+421 907 597 388

Michal Frištik
servisný technik – stredisko Košice

michal.fristik@uniquemedical.sk
+421 907 597 388

Marcela Fogelová
obchodná referentka (servisné objednávky, fakturácia)

marcela.fogelova@uniquemedical.sk
+421 917 304 151

Gregor Linka
servis/sklad

gregor.linka@uniquemedical.sk
+421 918 746 405

 

OFFICE

Mgr. Henrieta Streďanská
obchodná referentka (vedúci administratívy)

stredanska@uniquemedical.sk
+421 918 802 655 

Mgr. Mariana Kromková
obchodná referentka (objednávky Fujifilm-HITACHI, fakturácia)

mariana.kromkova@uniquemedical.sk
+421 905 935 322 

Beáta Cuninková
obchodná referentka (verejné obstarávanie)

beata.cuninkova@uniquemedical.sk
+421 907 835 465 

Mgr. Linda Lőrinczi Jáger
asistentka riaditeľa

jager@uniquemedical.sk
+421 908 265 518 

Ing. Ingrid Nemcová
ekonomické a právne oddelenie

nemcova@uniquemedical.sk
+421 908 766 884

LOGISTIKA