Kontakt

Fakturačné údaje:

Obchodné meno: Unique Medical s. r. o.

So sídlom: Stará Vajnorská 1367/4,
831 04 Bratislava – mestská časť Nové Mesto

Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a.s.
IBAN: SK37 0900 0000 0050 3366 1174
SWIFT: GIBASKBX 

IČO: 46729429
DIČ: 2023571220
IČ DPH: SK2023571220

obchodný register pre obvod Krajského súdu
v Bratislave – Mestský súd Bratislava III

VEDENIE SPOLOČNOSTI

Ing. Ronald Necpál
riaditeľ (konateľ)

ronald.necpal@uniquemedical.sk
+421 907 917 787

 

OBCHODNÉ ODDELENIE

Mgr. Richard Biely
Technologický riaditeľ

Robot Versius a Holografické okuliare
biely@uniquemedical.sk
+421 945 504 419

Ing. Tomáš Turis, MBA
aplikačný špecialista – lasery

Ultrazvukové prístroje a lasery
tomas.turis@uniquemedical.sk
+421 905 948 943 

Mgr. Róbert Eliaš
Key Account Manager

Ultrazvukové prístroje a RTG
EliasR@uniquemedical.sk
+421 907 706 847

Bc. Leonard Šulka
obchodný zástupca – ultrazvukové prístroje

Ultrazvukové prístroje a RTG
sulka@uniquemedical.sk
+421 918 100 077

Mgr. Martin Gáborík
obchodný zástupca

Smith & Nephew (TEP)
gaborik@uniquemedical.sk
+421 911 783 980

 

Mgr. Dominik Ivan
Account Manager

Operačné stoly a lasery,
ORL vyšetrovacie jednotky a kreslá
dominik.ivan@uniquemedical.sk
+421 919 080 668

 Ing. Richard Gazda
Business Development Manager

richard.gazda@uniquemedical.sk
+421 918 771 319

Ing. Marek Mikula
aplikačný špecialista
Holografické okuliare, CMR Versius, Collin Medical

mikula@uniquemedical.sk
+421 911 343 778

Mgr. Marcela Javorová
obchodný zástupca pre región západ/východ SR

Smith & Nephew (hojenie rán)
javorova@uniquemedical.sk

objednavkySN@uniquemedical.sk

+421 907 414 989

MVDr. Zuzana Fekečová
obchodný zástupca pre región stred SR

Smith & Nephew (hojenie rán)
fekecova@uniquemedical.sk

objednavkySN@uniquemedical.sk

+421 918 862 921

Bc. Oliver Hildebrand
obchodný zástupca pre región východ SR

Smith & Nephew (hojenie rán)
hildebrand@uniquemedical.sk

objednavkySN@uniquemedical.sk

+421 915 101 686

 

SERVISNÉ ODDELENIE

Ing. Ján Naď
vedúci servisu

jan.nad@uniquemedical.sk
+421 919 130 903

Ing. Dárius Mikloš
servisný technik

darius.miklos@uniquemedical.sk
+421 907 597 388

Michal Frištik
servisný technik – stredisko Košice

michal.fristik@uniquemedical.sk
+421 907 170 706

Pavol Franko
servisný technik – CMR Versius

+421 918 800 950

Mgr. Mariana Kromková
servisná referentka (zobrazovacia technicka)

mariana.kromkova@uniquemedical.sk
+421 905 935 322

Gregor Linka
servis

gregor.linka@uniquemedical.sk
+421 918 746 405

Tomáš Kurta
sklad

kurta@uniquemedical.sk
+421 907769330

OFFICE

Mgr. Henrieta Streďanská
vedúca administratívy

stredanska@uniquemedical.sk
+421 918 802 655 

Marcela Fogelová
obchodná referentka (kompletizácie, stoly, TEP)

marcela.fogelova@uniquemedical.sk

tep@uniquemedical.sk
+421 917 932 806 

Mgr. Mariana Kromková
obchodná referentka (zobrazovacia technika)

mariana.kromkova@uniquemedical.sk

+421 905 935 322

 

Mgr. Linda Lőrinczi Jáger
asistentka riaditeľa

jager@uniquemedical.sk
+421 908 265 518 

Ing. Ingrid Nemcová
ekonomické a právne oddelenie

nemcova@uniquemedical.sk
+421 908 766 884

Eva Hlinková
ekonomické oddelenie

hlinkova@uniquemedical.sk
+421 915 915 103

LOGISTIKA

Miroslav Zacharovský
logistika

miroslav.zacharovsky@uniquemedical.sk
+421 915 961 477