Collin medical - orl robot

collin medical

RobOtol

Operácia otosklerózy

Tento chirurgický zákrok je jedným z najčastejších v chirurgii stredného ucha. Robotizácia môže chirurgovi pomôcť pri nasadzovaní piestu alebo iných čiastočných alebo totálnych protéz stredného ucha.

Kochleárne implantáty

Cieľom je zabezpečiť kvalitu inštalácie kochleárnych implantátov pozdĺž osi najlepšie prispôsobenými anatomickými variáciámi a zároveň minimalizovať traumu spôsobenú postupom zavádzania

Aplikácia a výkon

RobOtol® je navrhnutý tak, aby sa pohyboval a vysúval pozdĺž niekoľkých osí, čo zaisťuje, že systém môže slúžiť ako viacúčelový otologický nástroj

RobOtol®

RobOtol® je výsledkom výskumnej práce, ktorú začal Collin v roku 2005 v spolupráci s tímom prof. Oliviera Stekersa a prof. Yanna Nguyena a jednotkou Inserm/UPMC UMR-S 1159

V prípade záujmu ma neváhajte kontaktovať

Mgr. Dominik Ivan