ZAP-X® - Gyroskopická rádiochirurgia

ZAP-X®

Viacúčelový rádioterapeutický systém

Zníženie úniku žiarenia

Použitím kruhového kolimačného systému chráneného volfrámom ZAP-X sa znižuje únik žiarenia primárneho lúča na menej ako 0,002 %. V porovnaní s 3,00 % maximálnym potenciálnym únikom viacúčelových platforiem je cieľom ZAP-X znížiť riziko vyvolania neurokognitívneho deficitu pacienta.

Zníženie rozptylu žiarenia

ZAP-X je výhradne navrhnutý tak, aby výrazne znížil neterapeutickú dávku do priľahlých kritických štruktúr. Na rozdiel od vysokorozptylových energií lúčov 6-10 MV, ktoré sú bežné u viacúčelových platforiem na dodávanie žiarenia, je ZAP-X šitý na mieru pre SRS s lúčom 3 MV (približný ekvivalent 1,25 MeV lúča Co-60).

Minimalizácia 3D gradientu dávky

Aby sa súčasne optimalizoval pokles dávky a konformita, dvojité nezávislé portály ZAP-X umožňujú bezkonkurenčný sférický pracovný priestor a jednoduché dodávanie stoviek nekoplanárnych lúčov s jedinečným uhlom

Pacienti na prvom mieste. Bez kompromisov.

ZAP-X® je počítačom riadený systém na vykonávanie neinvazívnej stereotaktickej rádiochirurgie, ktorý je samostatne tienený proti ionizujúcemu žiareniu. Táto platforma vyvinutá výhradne na efektívnu liečbu mozgových nádorov, lézií a iných stavov hlavy a krku, nanovo definuje budúcnosť rádiochirurgie a ašpiruje na stanovenie nových štandardov v poskytovaní SRS.

V prípade záujmu ma neváhajte kontaktovať

Meno